Веселина Попова

Веселина Попова е генерален мениджър на хотел Черно море (Варна) и хотел България (Бургас).

“Имам 26 годишен стаж в туризма на различни позиции в хотелиерството (морски, планински и градски хотели) и туроператорската дейност.

В хотелиерството съм преминала през различни нива – администратор, фронт офис мениджър, специалист маркетинг и реклама, маркетинг мениджър, управител хотел. Участвала съм във всички дейности, свързани с организация на туристическото обслужване в хотел – настаняване на гости, организиране на хотелско домакинство, сключване на договори с български и чуждестранни туроператори, изготвяне на оферти по пазари, анализи на външнотърговската дейност, вземане на решения за стратегическото маркетингово и рекламно планиране на дейността, разработване на бизнес планове за развитие, изготвяне на бюджети и ценообразуване, участие в различни международни туристически изложения.
Работила съм и в другия основен сектор в туризма – туроператорски компании с доказан авторитет и позиции на българския и чуждестранен пазар. Участвала съм активно в изготвяне на външнотърговски договори с чужди партньори, ръководила съм и хендлинг агентура на голям ирландски туроператор, свързана с подготовка на лятна и зимна програма за България, подготовка на рекламни каталози, сключване на договори с хотели, организиране на трансфери и т.н.

Имам опит на руски, ирландски, английски, румънски, полски, немски пазари.

В момента съм управител на два градски хотела – хотел България, гр. Бургас („България хотел мениджмънт“ АД ) и Хотел & Казино Черно море, гр. Варна („Черно море хотел мениджмънт“ АД,)

Член съм на Управителния съвет на ВАРХ / Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите/; и на BAHE /Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели/.”