Ваня Димитрова

Ваня Димитрова е управител на Чар Дизайн.