Стефания Темелкова

Стефания Темелкова е преподавател по маркетингова комуникация в Нов български университет. Има магистърска степен „Управление на връзки с обществеността” от НБУ, а през 2013 г. защитава докторска степен с темата „Брандингът на България при конкуренцията на туристическите пазари”, Международни икономически отношения.

Стефания Темелкова има и богат практически опит в сферата на Маркетинговите комуникации. Води курсове в областта на рекламата, интегрираните маркетингови комуникации (IMC)  връзки с обществеността, основи на маркетинга и стратегически маркетинг. 

Изследователските и научни интереси на д-р Темелкова са насочени в областта публичните и маркетинговите комуникации и как те въздействат на потребителските решения, влияние на комуникационните техники за изборите на потребителите. Въздействието на комуникациите върху перцепцията на публиките. Занимава се с теми като National branding, Content marketing and Business development, публикува своите изследвания в редица списания и професионални, и академични издания. Автор на три учебника – Рекламна политика, Интегрирани маркетингови комуникации, Изграждане на имидж на туристически дестинации. Гост-лектор в M3 College, American University in Bulgaria, 9 Academy и по програма “Erasmus +”.

Извън академичната дейност, д-р Темелкова работи по проекти свързани с маркетинг и брандинг на туристически дестинации, като „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България“; „Разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави“ за Българска агенция за инвестиции. Работи по проекти в различни сфери, като един от най-устойчивите е създаването на създаването на музикалната програма „Фортисимо фамилия“ с подкрепата на фондация „Америка за България“ и  „Софийската филхармония“ и Асоциация „Фестивалите в България“. Съавтор на книгата „Изграждане на имидж на туристически дестинации“.