fbpx

Регистрация

Регистрацията за Хотелски форум 2022 дава възможност за:

  • директни контакти с хората, които вземат решенията в хотелския бизнес.
  • достъп до ценна информация за тенденциите и предизвикателствата в бранша.
  • участие в дискусиите, лекциите и презентациите.
  • генериране на нови идеи и решения за бизнеса.
  • привличане на нови партньори и клиенти.
  • (в зависимост от избрания пакет) – предварителна информация за другите участници.
  • (в зависимост от избрания пакет) уговаряне на предварителни срещи чрез Business Connector – онлайн платформата за контакти на Форума.
  • (в зависимост от избрания пакет) 12-месечен достъп до Business Connector след края на Форума.

Типове регистрация

За Хотелски форум 2022 са налични два типа регистрации, с различни цени, в зависимост от това дали в пакета е включен достъп до Business Connector – онлайн платформата за контакти на Форума.