РЕГИСТРАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРИ И ТУРОПЕРАТОРИ

Регистрацията включва:
  • Участие в Хотелския форум (програма, кафе паузи, коктейл).
  • Достъп до онлайн платформата за контакти.
  • Възможност за предварително уговаряне на срещи с другите участници.