Графична идентичност и бранд пакети за наградите

TOP 100 BEST

Hotels in Bulgaria

19 януари 2023 | Централен военен клуб София

Графична идентичност за бранд пакет TOP 100 Best Hotels in Bulgaria

Графична идентичност за бранд пакет TOP 10 2022

За контакти: тел. 0889 203 606 или имейл awards@htif.eu